UW PRIVACY GEWAARBORGD

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van larob.be en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Uw gegevens gebruiken we alleen om uw bestelling of aanvraag zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Daarnaast kunnen we u ook informatie en/of aanbiedingen via onze e-mailnieuwsbrief toezenden als u zich voor onze nieuwsbrief hebt aangemeld.

Hoe wordt met uw persoonlijke gegevens omgegaan?

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld. De gegevens die van u geregistreerd staan, kunt u zelf bekijken en wijzigen of verwijderen na inloggen op uw account.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het afhandelen van uw bestelling of indien we bij wet verplicht worden deze informatie ter beschikking te stellen. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke gegevens worden opgeslagen en waarom is dat nodig?

1) Als u een bestelling / aanvraag plaatst, gebruiken wij uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer om uw bestelling / aanvraag correct af te kunnen handelen.

2) Wij vragen u naar uw geboortedatum omdat wij dit wettelijk verplicht zijn; het is niet toegestaan alcoholische drank te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar.

Waarom maakt larob.be gebruik van cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Uw bezoek aan onze site is overigens niet door ons naar persoonsniveau te herleiden; uw bezoekgedrag is in die zin anoniem. Mocht u toch niet willen dat er informatie over uw bezoek wordt geregistreerd, dan kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@larob.be

In geval wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente versie. 

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat publiceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk) zonder schriftelijke toestemming van Larob B.V.B.A.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via onze website is verkregen.